Slik konverterer kvadratmeter til square miles

Fordi USA ikke bruker det metriske systemet , konvertere meter til en amerikansk måleenhet for eksempel en fot eller mile er en vanlig internasjonal praksis . Den metriske systemet bruker apparatet som basis for måling av lengden , og den firkantede meter for å måle overflatearealet av et jordstykke eller en gjenstand . En kilometer er det nærmeste metriske målingen til mil, så det er best å endre kvadratmeter til kvadratkilometer før konvertering til torget miles.Things du trenger
Kalkulator
Land undersøkelse måling
Vis flere instruksjoner
en

måle samlede arealet av stykke land . Hvis landet er for stor for et målebånd , kan du bruke en landmåling mål verktøy . For eksempel anta det totale arealet av landet er lik 5000 kvadratmeter .
To

Konverter kvadratmeter til kvadratkilometer ved å dividere antall kvadratmeter med 1000 . For eksempel hvis du hadde 5000 kvadratmeter , vil det være tilsvarende 5 kilometer.
3

Multipliser kvadratkilometer av 0,386109 , som er den kvadratmil tilsvarende én kvadratkilometer . For eksempel , hvis du hadde fem kvadratkilometer , ville det tilsvare ca 1,93 kvadrat miles . Derfor kan du si 5000 kvadratmeter tilsvarer 1,93 square miles .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)