Informasjon om Jupiters magnetfelt

Jupiter er den største planeten i solsystemet og den femte planeten fra solen. Magnetisk Giant

Som andre planeter , har Jupiter en " magnetisk personlighet ; " det fungerer som en gigantisk magnet i verdensrommet , trekke ladede partikler fra solvinder mot det og sette dem fast i sin rotasjon .
Magnetic Field

Kraften av Jupiters magnetisme helt omgir det . Det kalles dens magnetfelt . Magnetfeltet er i et område av romforskere kaller magnetosfæren . Felt fungerer som et skjold som beskytter Jupiter fra solvinden .
Hva er Magnetic Field?

Forskerne vet ikke egentlig forstå hvordan planeter produsere magnetiske felt , men forskning tyder på at de er generert av bevegelse av elektrisk ladde partikler i det indre av en planet . Jupiters magnetfelt er mye sterkere enn jordas fordi Jupiter er større og roterer raskere .
Radiobølger fra Jupiter

Teleskoper på jorden plukke opp radiobølger fra Jupiter hele tiden . Bølgene når jorden i to former - . Bursts av radio energi og kontinuerlig stråling
Masse Stråling

Kontinuerlig stråling kommer fra Jupiters overflate samt fra høy - energi partikler i strålingsbeltene .
arkiv

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)