Solvinden Fakta

Solvinden er en strøm av protoner og elektroner som reiser gjennom rommet ved høye hastigheter som plasma . Det er forårsaket ved koronale oppvarming av solen. Oppvarmingen av korona får den til å ekspandere raskt , å sende en strøm av partikler gjennom rommet . Velocity

Solvinden er ikke ensartet i sin hastighet . Ifølge NASA , reiser solvinden på ca 800 km per sekund enn koronale hull . Det reiser tregeste løpet streamere på 300 km /s .
Temperatur

Temperaturen solvinden er 1 million grader C. Temperaturen varierer lite med utvidelse av koronaen.

Effekter på Comets

solvinden blåser komethalerbakover , vekk fra solen på sine reiser gjennom solsystemet . Derfor, når en komet er på vei tilbake fra solen , fører det med halen .
Magnetiske stormer

høy - og lav - hastighet solvinden vekselvirker med hverandre i rommet og forårsaker en magnetisk sky. Dette magnetisk sky reagerer med magnetosfæren , forårsaker magnetiske stormer . De magnetiske stormer kan deaktivere satellitt og mobiltelefon funksjoner .
Studerer Solar Wind

Ulysses er et romfartøy som har kretset koronaen , måle hastighet , retning og magnetisk styrken av vinden. Det avanserte Sammensetning Explorer er et romskip som gir real -time data for solar - vindforhold . Disse håndverk blir viktig for å vurdere mulige ankomst av magnetiske stormer .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)