Hvorfor er solvinder og cmes Viktig å Earth

? Solvinder og koronale masse bortvisninger ( cmes ) er utgytelser av plasma energi fra solen som kan skape geomagnetiske stormer . Slike forstyrrelser ofte påvirke Jorden - og kan bli synlig for det blotte øye i fantastiske lysinstallasjoner . Solar Winds

NASA har sammenlignet solvinden til en " daglig bris " på Jorden . De består av regelmessige utslipp av ioner og elektroner (eller plasma ) fra Solens korona .
Koronale Mass utstøting

derimot , er en CME mer beslektet med en solenergi orkan : en stor plasma storm reiser opp til fem milliarder miles per time . Cmes , som vilt forstyrrer solvinder , er vanligst når solflekkaktivitet er høy .
Magnetosfæren

jordas magnetfelt hindrer solvindene som den planet er perennially utsatt . Partikler reise rundt planeten i stedet for å trenge gjennom atmosfæren og når overflaten.
Auroras arkiv

solvinder og cmes kan skape nordlys , noen ganger kalt " nordlys " i den nordlige halvkule , når deres energi kolliderer med jordas ionosfæren og magnetosfære . Som NASA forklarer , " Selv om disse skjermene er harmløse , indikerer de at jordas øvre atmosfære og ionosfæren er i opprør . "
Geomagnetisk storm Effects

Virkningen av en CME på jorda avhenger av storm dimensjoner , hastighet og vinkelen som den treffer . Betydelige Ejeksjonene kan forstyrre kommunikasjon og elektriske systemer og kan deformere Geographic Position System ( GPS )-verktøyet .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)