Hvordan å fokusere en refraktor teleskop

En refracting teleskop bruker et objektiv å bøye lys til et okular så det kan samle mer lys og forstørre et objekt som er langt unna. Okularet må være på nøyaktig avstand slik at lyset kommer inn , og blir bøyd av , konvergerer objektiv på ett punkt på linsen . Dette vil gi deg en klar og fokusert bilde . For å fokusere en refracting teleskop , er det en knott rett ved objektivet som du kan bruke til å flytte objektivet inn eller ut for å fokusere bildet . Instruksjoner
en

Plasser teleskop på stativ og nivå det . Stativet som fulgte med teleskopet bør ha et nivå på den, eller du kan bruke et nivå . Du må ha teleskopet flatet før fokus det , så det må være fokusert på nytt hvis du flytter teleskopet .
To

Pek teleskopet på en lysende stjerne . Lås stativ slik at teleskopet er sikkert på plass og kan ikke bevege seg rundt
3

Ta tak i knotten som ligger like ved objektivet . ; mens du holder knappen , plasserer øyet mot linsen .
4

Vri bryteren og se om lyset i linsen blir mer fokusert . Hold vri på bryteren i den retningen som bidrar til å fokusere bildet . Når bildet kommer i fokus , vrir du bryteren litt mer før bildet blir ufokusert litt . Vri knotten tilbake til bildet er sterkt fokusert .
5

Fokuser objektivet når du flytter teleskop eller som det går ut av fokus . Svingninger i temperaturen kan endre fokus på teleskopet , så fokuserer det så mye som nødvendig .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)