De tre typene av radon forbindelser

Radon er klassifisert som en edelgass innenfor den periodiske tabellen . Edelgasser vanligvis ikke reagere med andre materialer hvis materialet er av en svært reaktiv natur. Som et resultat av de tre typer av radon forbindelser avledet fra radon sin radioaktive egenskaper, noe som gjør det mulig å nedbryte og kombinere med andre utvalgte materialer. Isotope Forbindelser

Radon er en naturlig forekommende gass som kommer fra radioaktive mineraler bosatt under jordens overflate , i henhold til Integrated Environmental Management referanse området . Skjønt klassifisert som et eget element , er radon avledet fra andre elementer i det periodiske system gjennom en prosess som kalles radioaktiv nedbrytning . Radioaktiv nedbrytning oppstår når et element atom-strukturen begynner å bryte fra hverandre . Dette fører til dannelse av isotopen strukturer. Radon isotoper dannes fra nedbrytning av uran , thorium og actinium , andre elementer i den periodiske tabellen . Radon - 222 skjemaer når uran atomer i oppløsning . Radon 220 kommer fra thorium og radon -219 kommer fra actinium . I isotopen form, blir radon en solid partikkelmateriale, som kan feste seg til luftbårne støvpartikler.
Kjemiske forbindelser

I de fleste tilfeller , radonradioaktiveegenskaper føre til at elementet å bryte ned før den har en sjanse til å kombinere med en nærliggende materiale , ifølge kjemi forklart, en kjemi referanse området . Som et resultat, kan bare noen få elementer kombineres med radon for å danne en kjemisk forbindelse . Svært reaktive materialer som fluor og oksygen er i stand til å gripe inn radonatomerog danner fluor og oksid forbindelser. Radon manglende evne til å kombinere med de fleste andre elementer som er karakteristisk for edelgasser , som er kjent for sine meget stabile atomstruktur . I alt er det seks edelgass elementer: helium , neon , argon , krypton , xenon og radon . Av de seks, bare radon, krypton og xenon er i stand til å danne kjemiske forbindelser med andre elementer .
Element Forbindelser

Dannelsen av radon fra uran gjør det mulig for radon å forfalle og danne andre elementer i det periodiske system. Ifølge kjemi forklart, elementer som hentes fra radonnedbrytning prosesser er bly , vismut og polonium . Hva skjer innenfor denne progresjon er oppløsningen av større atomer ( uran og radium ) i mindre atomer ( radon, bly , polonium og vismut ) . I hovedsak effektene av radioaktiv nedbrytning resultat når biter (for eksempel elektroner, protoner eller nøytroner ) av et element atom-strukturen atskilt fra atom kjerne . Når dette skjer , tar en ny atom-strukturen sin plass . Denne prosessen skaper mindre størrelse elementer med sin egen distinkte struktur.

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)