Fordelene ved å brenne fossilt brensel

Til tross for bekymringer om nonrenewability av fossilt brensel og deres bidrag til miljøforurensning , brenning av fossilt brensel er fortsatt vårt samfunn primære metode for å skape energi. Fordelene ved forbrenning av fossilt brensel på dette punktet er sett til å oppveie ulempene ; til fremskritt innen vitenskap og teknologi endre denne dynamiske , fossilt brensel vil fortsatt være de mest brukte energikilder. Billige

Fossil drivstoffkilder er lett å finne , trekke ut og prosess i forhold til hvor mye energi de produserer når du brenner dem . De er rikelig, lavt i pris og lett å bruke .
Kraftig

Energi produsert av fossilt brensel koster mindre vurderer de enorme mengder energi de er i stand til å generere. Lave energikostnader redusere kostnadene for produksjon , strøm produksjons -og transportbransjen . Fossile brensler generere enorme mengder strøm fra relativt kompakte drivstoff kilder og kraftproduksjon utstyr .
Portable

Transport av fossilt brensel fra der de finnes til der de brukes oppnås ved eksisterende infrastruktur: rørledninger , lastebiler, skip og tog. Fossile installasjoner bensindrevne kan bygges i nesten hvilket som helst sted som kan betjenes av rørledninger, sjøruter , veier eller jernbane linjer . Enorme mengder kraft kan genereres anywhwere du kan levere store mengder drivstoff .
Etablert

Bygging av produksjonsanlegg , kraftverk og transportsystemer som kjører på fossilt brensel er basert på veletablerte teknologier som praktisk talt alle de dyre forsknings-og utviklingskostnader har for lengst blitt betalt for, så disse kostnadene ikke blir videre til forbrukeren.
Mobile Hoteller

Fossilt brensel er en ekstremt kompakt , pålitelig , praktisk og bærbar energikilde for å drive biler, skip, fly , tog og andre motorkjøretøyer .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)