Solar Hydroniske Systems

Hydronics generelt gjelder metoder for å bruke vann til å drive ulike kjøle og varmesystemer. Imidlertid er en solar vannbårne systemet nesten utelukkende brukt til å varme vann gjennom solenergi, eller å arbeide i forbindelse med en strålingsvarme - leveringssystem til oppvarming av bygninger . Varmtvannsbereder

Når solcelle vannbårne systemer brukes til å varme vann , de blir også kalt solenergi vann varmesystemer . Vannet varmes opp så den flyter gjennom solfangere som utnytter solens energi , og videre til en solar lagertank festet til en vannforsyning .
Oppvarming Book

Solar vannbåren systemer som brukes til oppvarming av bygninger har to primære komponenter: .

1 ) solfangere, som absorberer energi fra sollys. Den sollys varmer opp et bærervæske ( vann eller en frostvæske) .

2 . ) En strålingsvarme - leveringssystem som anvender varmt fluidum for å overføre varme i gulvet , eller via varmevekslere eller radiatorer, luften i et . bygningen
passiv og aktiv

Passive solar Technologies ikke ansette mekaniske enheter for å fange solens energi ; Men aktive teknologier gjør. Solar vannbårne systemer som varmer vann kan være aktiv eller passiv ; men systemer som fungerer med en strålevarme - leveringssystem er aktive teknologier.

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)