Hva er en detrital Food Web

In detritus -baserte eller detrital næringskjeder , spesielt organisk materiale som restene av døde skapninger spiller en sentral rolle i næringskjeden . Partikkel organisk materiale kalles detritus , derav navnet . Funksjoner

I de fleste næringskjeder , strømmer energien fra produsenter til forbrukere og til slutt til nedbrytere , som resirkulerer næringsstoffer tilbake til produsentene. I en detrital næringsnett , derimot , strømmer energien fra produsenter direkte til nedbrytere , som i sin tur gi mat og energi for forbrukerne.
Funksjon

I detrital mat webs , bakterier og sopp konsumere detritus fra primærprodusenter eller forbrukere . Mikrobene i sin tur blir offer for andre mikroorganismer eller større organismer som forbruker detritus sammen med sine nedbrytere . Siden mikrobene har hentet mye av energien fra detritus , vil de i sin tur gi energi og proteiner for organismene som spiser dem , noe som igjen vil pass næringsstoffer opp i næringskjeden .

Eksempler

Avsiltede næringsnett er vanlig i kystnære tidevanns habitater som Spartina salt myrer, hvor de tøffe gress som bebor myra avskrekke beitedyr. Bare en gang de gress dø gjør de inn i næringskjeden ved å bli mat for nedbrytere .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)