Hvordan Sorter Bo & amp; -Levende ting

Utah Education Network karakteriserer en levende ting som noe som består av celler , og som kan gjøre fire ting : vokse, reprodusere, spise og drikke , og flytte . Et objekt må inkludere alle fem elementer for å bli klassifisert som levende . Ellers er objektet en nonliving thing.Instructions
1

Samle en samling av objekter å observere, for eksempel perler, sirisser , hatter, marihøner , små flasker og anemoner .
2

Sammenlign stuen med nonliving . Hvordan fikk du regne skapningen var i live ? Hva gjorde du sikker på at det ikke var i live . Ble det en gang å leve?
3

Sorter elementer inn i stue og nonliving ting. Sett levende ting i en boks og nonliving i en annen boks .

Lag en oversikt eller en plakat av levende og ikke-levende ting , og kanskje farge de levende ting på plakaten grønt, og nonliving ting blått. Skjær ut utklipp av levende og nonliving ting fra blader og stikke disse på et brett for å lage en vakker collage. Eller , lage bildekort som du kan sortere inn i stue og nonliving grupper .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)