Beskrivelse av en Lake Ecosystem

Lakes er en viktig kilde til verdens ferskvann . Mens de aller fleste - opp til 99 prosent - av planetens ferskvannsressurser er låst bort i isbreer eller begravd under jordens overflate, kan innsjøer støtte en rekke liv, inkludert fisk, krepsdyr , amfibier og pattedyr . Innsjøer har sine egne økosystemer , noe som skaper en hårfin balanse som er lett forstyrret . Produsenter arkivShoreLineplanter som cattails kan gi trygge oppvekststeder for mange innsjø - bolig dyr .

Produsentene av innsjøen er organismene som gjør livet mulig . Disse organismene tar næringsstoffer fra vannet eller jord på vannet gulvet og kombinere det med sollys til å både lage oksygen og forsyne seg med nok drivstoff til å overleve . Uten oksygen i vannet , kunne større organismer ikke overleve - og mange av de samme organismene lever av produsentene

Alger er en av de største produsentene av en innsjø økosystem . . Disse mikroskopiske organismer å arbeide i forbindelse med større anlegg kalles macrophytes , utmerker seg ved det faktum at de er flercellede organismer med hver celle har en spesifikk , eneste funksjon. Disse planter kan være neddykket og forankret i bunnen av innsjøen , som flyter på overflaten av vannet eller forankret langs bredden, og delvis nedsenket . Disse plantene ofte også gi ly for ung fisk og krepsdyr .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)