Hvordan er en akvifer en viktig Water Resource

? Akviferer holde store lagre av underjordisk vann . Lokalsamfunn rundt om i verden er avhengige av disse viktige ressurser for sitt drikkevann og vanning vann . Mens de fleste representerer fornybare ressurser , er den fornyelsesrate veldig treg . Hvis disse ressursene kommer til å overleve som kilder for sårt tiltrengt vann , er effektiv ressursforvaltning kritisk viktig . Akvifer Basics

Akviferer er geologiske formasjoner som inneholder mettet stein der vannet kan enkelt flytte . Vann siler ned gjennom jorden til den når et ikke- porøst lag , kalt et aquitard . På dette punktet , kan vannet stige noe dypere og metning begynner å forekomme . Etter hvert som mer grunnvann akkumuleres, metningsnivået , kjent som vannspeilet stiger . Den mettet laget representerer en akvifer . Enorme mengder vann kan lagres i akviferer , noe som gjør dem viktige naturressurser .
Vital Water Resource

Akviferer er en viktig vannressurs, fordi de representerer en viktig kilde for vanning husdyr , vanning avlinger og sørge for drikkevann til kommunene . Dette gjelder særlig dype akviferer i tørre områder . Den Ogallala akvifer , som ligger i det sentrale USA , blir brukt til å vanne 20 prosent av all dyrket mark i landet . Videre avlingene næret av dette vannet gir 40 prosent av landets feedlot biff utgang .
Bruk og Opplading

En av de største truslene mot akviferer er dreven ekstraksjon med vann. Akviferer er etterfylt , eller lades , etter nedbør. Denne lade raten er svært lav fordi regnvannet må infiltrere gjennom lag av jord og stein . Mange akviferer ble dannet over lange geologiske perioder som har vart i århundrer , for eksempel ved bresmelting på slutten av istiden . En del av disse ikke selv å være aktivt oppladet og deres vann er kjent som fossilt vann. Høy forekomst av utvinning kan true disse dyrebare vannressurser , selv om de blir sakte lades .
Akvifer Forurensning

Forurensning utgjør en annen alvorlig trussel mot akviferer . Kvaliteten på vannet hentes fra akviferer er generelt veldig bra . Dette skyldes at de lag av stein og sand fungere som et naturlig filter . Materialer med mindre porer , slik som sand , for å gi bedre filtrering, men i hvert langsommere. På den annen side , materialer med store porer og frakturer gi bedre vanngjennomstrømning , men grense natur evne til å fjerne urenheter. Landbrukskjemikalier representerer en av de viktigste typer av forurensninger truer vannkvaliteten i vannførende lag .
Bemerkelsesverdig Akviferer

The Great Artesian Basin i Australia er en av verdens største akviferer , dekker mer enn 650.000 square miles . Dette representerer en femdel av hele det australske kontinentet . Det er en viktig kilde til vann for Queensland og det sørlige Australia . Akvifer inneholder rundt 52 milliard acre - meter vann . Den Ogallala akvifer er en annen av verdens største akviferer . Dette vannet ressurs dekker 174000 square miles , inkludert deler av Sør- Dakota , Wyoming , Nebraska , Colorado , Kansas , Oklahoma , New Mexico og Texas . I 1990 ble det anslått å holde 3,3 milliarder acre - meter vann . Dessverre er det vann som blir trukket ut 10 ganger raskere enn den naturlige frekvensen av oppladning .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)