Fungus Gnat Life Cycle

sopp mygg er 1/8-inch-long insekter som ligner mygg. De bor i fuktige områder der sopp er sannsynlig å vokse og bruke det i sitt kosthold . Fungus mygg larver kan også mate på andre plantemateriale og kan skade klima avlinger . Egg Stage

livssyklus soppen myggen begynner med et egg . Eggene legges i grupper på 20 eller 30 i sprekker i fuktig jord som er rik på organisk materiale og klekkes 5:56 dager etter å ha blitt lagt.
Larvestadiet

hvert egg vil klekke , produsere en larve , som vil mate , opportunistisk , på en tilgjengelig matkilde for 12 til 14 dager .
pupal scenen

larve vil da spinne en silke pupal kammer og omdanne seg til en voksen , som vil dukke opp 5:56 dager senere .
Adult Stage

voksen mygg vil da begynne å lever av sopp vekster innenfor det lokale miljøet . Voksen sopp mygg ikke lever av andre planter .
Reproduksjon

voksen sopp mygg er fullt moden på denne tiden og i stand til parring . Når myggen kompis , vil den kvinnelige legge eggene , begynner livssyklusen igjen .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)