Har Mahi Mahi Have Fins & amp; Scales

? Mahimahi , eller Coryphaena hippurus , er mest utbredt i tropiske farvann av Atlanterhavet , Stillehavet og Det indiske hav. Raske svømmere Mahimahi er en av de øverste predator fisk av Atlanterhavet. Fiskere søke disse fiskene for kommersielt salg fordi forbrukerne som MahiMahi firma kjøtt. Klassifisering

Selv mahimahi er også kjent som dolphin , de er ikke relatert til den vennlige pattedyr også kjent som delfiner . I stedet er de sanne beinfisk som tilhører klassen Actinopterygii , eller ray - finned fisk.
Skalerer

cycloid skalaer dekke hele kroppen av mahimahi . Cycloid skalaer har glatte ytterkanter og overlapper fra hode til hale . Formen og arrangement av skalaene redusere luftmotstanden slik at fisken svømmer raskere
Fins

Mahimahi har syv svømmeføtter : . En ryggfinne som går langs av kroppen, en gattfinnen som ligger på undersiden av fisken, to brystfinner , to bukfinnene og en kløftet halefinne .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)