Hvordan sette opp et hjemme Værstasjon

Hjem værstasjoner lar deg overvåke værforholdene nøyaktig hvor du er. Moderne trådløse værstasjoner gi svært nøyaktige og tilpasssensorkonfigurasjonersom kan passe i nesten ethvert hjem . Du må sette opp termometer, hygrometer (for å måle fuktighet) , regnmåler, og vindmåleren (for å måle vindhastighet og retning) . Den barometer er vanligvis plassert midt i den mottaker som skal installeres i huset. ( Referanse 2 ) Instruksjoner
1

Monter termometeret i en skyggefull , skjermet beliggenhet . Ideelt på nordvendtvegg av en bygning under takskjegget av taket . Dette vil hindre sol eller utfelling fra å påvirke temperaturavlesning . Ikke plasser termometeret under trær som de vil påvirke lesingen . (referanse 1 ) Du kan montere hygrometer ved siden av termometeret .
2

Sett din regnmåler på et innlegg om to meter høy. Plasseringen bør ha noe overhead og stillingen må være i vater . Ideelt sett vil dette være ute av veien for typisk bakgård aktivitet. (referanse 1 )
3

Installer vindmåler i en høyde på ca 33 fot ( 10 meter) som ville sette det på ryggen av mange tak. Pass på at det ikke finnes hindringer som ville blokkere vinden.
4

Finn din mottaker innen rekkevidde på alle dine senors . Værstasjoner vil komme med en overføring avstand fra slik at du kan sjekke avstander før installasjonen.

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)