IV Therapy med hydrogenperoksid i melkekyr

Den første bruken av hydrogen peroxide terapi på et meieri gård skjedde i 1985 da en bonde begynte å bruke hydrogen peroxide i vannet for buskapen sin . Etter en stund bonden merke bedre helse av sin buskap , og forbedret melkekvalitet . Science

Hydrogenperoksid er en forbindelse som består av to hydrogenatomer og to oksygenatomer, også kjent som H2O2 . ( Det forekommer naturlig i dyreriket og er involvert i flere naturlige prosesser i kroppen. Hydrogenperoksid terapi antas av talsmennene for å arbeide ved å styrke cellulære oksidative prosesser , forbedre en kroppens evne til å bruke oksygen fullt .

bruk
mastitt er en tilstand som fører til betente jur .

Intravenøs bruk av hydrogen peroxide i melkeku er noen ganger brukt som en kur for mastitt , ifølge McGill University. mastitt hos kyr oppstår når juret blir betent , vanligvis som en reaksjon på bakteriell invasjon i spenekanalen .
Advarsel

Alltid oppsøke veterinær kjent med storfe før du prøver et hjem behandling av hydrogen peroxide via en IV . Mens mastitt kan ofte behandles med hydrogenperoksid , må du oppdage smittekilden og iverksette tiltak for å hindre gjentakelse .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)