Kjennetegn på Fossiler

Planter og dyrerestersom har blitt bevart i eller trykt på stein kalles fossiler ; de kan være noen få tusen til hundrevis av millioner av år gammel . Frekvens

Fossiler er ekstremt sjeldne , siden de fleste organismer brytes før de kan bli fossilisert ; organismene som overlever fossilization vanligvis har harde deler som er motstandsdyktig mot forvitring og beskyttet fra å bli knust .
sporfossiler

Trace fossiler indikerer en organismes aktivitet på den tiden når det var i live , og gir bevis for bevegelse, som Burrows eller fotspor : en mammut fotavtrykk , for eksempel , er et spor fossil
Størrelser

Praktisk talt . hver størrelse fossil er funnet, fra full skjeletter av dinosaurer til encellet organisme fossiler kalles foraminiferer som er nyttige i petroleumsleting .
Sted

fossiler er funnet i sedimentære stein senger , men ikke i vulkansk eller omdannet rock, som temperatur og trykk ødelegger organismene
Preservation

det er fem måter en organisme er forsteinede : . petrification , når den opprinnelige vev er erstattet med mineraler ; karbo , når alle vev er fjernet, men karbon er fortsatt ; mold og støpt formasjon, da rock fyller eller omgir en organisme forårsaker det å brytes , og dermed forlate rock ; rekrystallisasjon , som oppstår når organismen er erstattet av en krystallisert kopi av seg selv ; og til slutt , uendret bevaring , som oppstår når en organisme er bevart i sin opprinnelige tilstand, slik som insekter fanget i rav.

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)