Legering stål Fakta

I det siste halve århundret , etterspørselen etter lette, tøff stål har vokst, spesielt i auto og fly produksjon . Legering stål tilfredsstiller disse behovene. Typer

Alle typer stål inneholder jern og karbon. De tre typer kommersielle stål er vanlig karbon , lav - legering og høylegert stål . Vanlig karbonstål inneholder jern og mindre enn 1 prosent karbon.
Identifikasjon

Low- legering stål inneholder vanligvis mindre enn 0,25 prosent karbon og legeringer av krom, nikkel , molybden eller wolfram. Et eksempel på høylegert stål er rustfritt stål , som er høy i nikkel og krom innhold .
Funksjon

Aluminiums stål har høy strekkfasthet og duktilitet , som tillater dem å bli manipulert inn i ledninger eller ark uten å bryte .
bilder Fordelene

Ved å endre legeringer eller varierende mengder , kan produsentene lage en rekke legering stål tilpasset spesifikke bruksområder , ifølge American Iron and Steel Institute ( ASIS ) .
Identifikasjon

ASIS klassifiserer legerte stål med et firesifret tall . De to første tallene identifisere hoved legering og de to siste angir andelen av karbon til stede.

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)